كلمات اغنية يا شفاف عابد المرعي

Posted By : lyricsongation@gmail.com on 2021-12-06   16:51:51    Egypt
  يا شفاف عابد المرعي اغنية يا شفاف كلمات اغنية يا شفاف كلمات عابد المرعي عابد المرعي كلمات كلمات يا شفاف يا شفاف كلمات اغنية يا شفاف كلمات

Description

عمري وحياتي ليك وروحي وزماني ليك، اهوه خوفي عليك واعشك عذابي بيك، مو شايف غيرك بالدنيا يلوجهك شعلت انوار, ليش الكلب كتير يحبك ويحب روحك ويحب رسمك وعيوني عاشكتك.
Related Stories

Top tips to choose th

2021-12-06 Business
Chapter247

Whether you're a solopreuer, a medium sized business, or a multi-million company, You need Software development ...

Read More

Movers Queensland to

2021-12-06 Business
Cheapinterstatemovers

Choose our expert Cheap Interstate Movers experienced Movers Queensland to Melbourne to make your life ea ...

Read More

Digital Marketing Cou

2021-12-06 Education
creativeaditi

Find a list of the Top Digital Marketing Courses in Pune in 2021 here. You will find Course details, fee, placement ...

Read More
You Need Login to Comment !