كلمات اغنية ضحكت مدحت

Posted By : lyricsongation@gmail.com on 2022-05-24   20:59:17    Egypt
  كلمات اغنية ضحكت مدحت كلمات اغنية

Description

كلمات اغنية ضحكت مدحت حيث تقول وجروحي مضمومة فقير وروحي مضلومة، شيعوا بيه ويكولون مات بيوم مو يومه، غريب الصار اشوف الجنة وابقى بنار اعوفه وردت احب وانساه.




Related Stories

Tantrik baba Contact

2022-05-24 Business
rksharma93

India is best known for the rich culture, history and spiritual believes of people. Talking about spirituality peop ...

Read More

Pain specialist docto

2022-05-24 Health
jprcneurospinecentre

Pain specialist doctor:Experiencing torment issues since long? Hip joint pain?cervical pain? Back pain or spine inc ...

Read More

Global Anesthesia Gas

2022-05-24 Business
kenresearchindia

The global Anesthesia Gas Blender marketwas valued at 290.7 Million USD in 2020 and will grow with a CAGR of 3.2% f ...

Read More
You Need Login to Comment !